งาน การผลิต ใน ปราจีนบุรี 31 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: PC-998
QA Director (1 Position)

Job Responsibilities:

 • Be responsibility for quality management and improvement of Monitor/TV in Thailand plant.
 • Insure the quality of production made in Thailand.
 • Continuous improvement and optimization of the process quality control system to ensure delivery of product quality to customer satisfaction.
 • Fully responsible for company's QA work, and manage and guide the work content of QA member, build team of quality personnel.
 • Complete other tasks assigned by the superior.

 

Qualification:

 • Bachelor or Master in Quality management, Engineering or related fields.
 • Over 10 years’ experience in Quality management or technical department of panel plan
 • At least 5 years’ experience in management level.
 • Strong in ISO standard requirement set up.
 • Strong organizational and communication skills, lead team to meet organizational requirements and KPI tasks.
 • Fluent in English, listening, speaking, reading and writing.
 • Able to work in New Plant Set up (Prachinburi Plant).
 • Able to work in 304IP (Prachinburi)

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

TPV Technology (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที