งาน ธนาคาร การเงิน ใน ปราจีนบุรี 3 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: PC-1006
Accounting Manager (54415)

Salary : 40,000 - 80,000  THB
    
Industry : Manufacturing
    
Location : Pranchinburi  (304 Industrial Estate)
    
Work Type : Mon-Sat 07:30-16:30 Working on Sat (depend on company calendar)

Job descriptions

 • Responsible for prepare and verify the accuracy of analysis report from financial statement and cash flow.
 • Responsible for manage budget controlling system both expenditure and investment.
 • Responsible for preparing company’s budget and revise follow company’s situation.
 • Other as sign.

General qualifications

 • Female, age 28-35 years old.
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in Accounting & Finance.
 • Experience 5-8 years up about accounting management / company budget.
 • Microsoft Office, SAP program.
 • Good command in English skill (TOEIC score 550+ is required).
 • Analytical ability & good communication skill.
 • Can work under pressure.

Benefit package  

 • Housing allowance
 • Provident Fund
 • Medical Treatment Allowances
 • Medical Treatment
 • Accident Insurance
 • BONUS
 • Shuttle Bus
 • Others

Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  ปราจีนบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที