กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: PC-986
Purchasing Manager

Responsibilities

 • Management of direct purchasing activities related to Fiber Operations on consideration of safety, quality of delivery, on time delivery, performance, IP-protection, contribute to increase profitability, secure and improve cash flow, ensure compliant and sustainable purchasing processes.
 • Create procedures and instructions for working level and continuous monitoring; Continuously improvement of the processes to support operations and maintenance.
 • Identify local and global purchasing synergies especially with Best Cost Country.
 • Negotiation and Contracting in collaboration with local Operations, Logistic and Maintenance, Global Purchasing and Global Legal Team.
 • Manage the supply chain to ensure operations and maintenance.
 • Identify and mitigate risk for the supply chain.
 • Leading the vendor qualification process.
 • Management and development of vendors.
 • Manage Claims.
 • Set up “buying teams” with the relevant internal customers / requisitions.

Qualifications

 • Experience in global direct industrial procurement; excellent negotiation and analytical skills; excellent experience to manage supply chain processes; effective skills in SAP and MS-Office; experience in Cost breakdown structures;

 • Good understanding of Thailand law and contracting strategies.

 • Manage tools for vendor development programs.

 • Team player as well as responsible, independent, resilient, reliable and assertive character; intercultural sensibility; result-oriented proactive approach.

 • Experienced to work together within a global organization.

 • Good communication skills in English, TOEIC test at least 650


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ปราจีนบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

LENZING (THAILAND) COMPANY LIMITED
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที