งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ประจวบคีรีขันธ์ 3 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กันยายน 2562
รหัสงาน: HH-516
Chief Security

Summary:

 • To maintain the safety and security operations of the Hotel and the property.
 • To supervise the job done by the Security Team Leader and Security Assistant.
 • Responsible of Daily Operations, Investigation, Fire Emergency and Evacuation Procedure related matters.
 • Ensure that all Lifts, CCTV & Fire Alarm system are in good working condition
  • Coordinate with local authorities and building good relationship

Responsibilities:

DAILY TASKING

 • To ensure TL and SA attendance for each shift in accordance to the duty roster
 • To supervise the duties for the shift and be responsible for the efficient discharge of duties by TL and SA.
  • To ensure that the security officer report punctually and enforces discipline whenever necessary.
  • To ensure that the security staff is in all the strategic points assigned to them and monitoring routes. Patrol points and check them at regular intervals.
  • Report any unusual incidents occurred during the tour of the hotel, Baan Hilton
  • Familiarizedwith the hotel premises, fire fighting system and rules and regulations regarding team member punch in / out procedures.
  • Comply with both house rule and regulations and local registration
 • To do follow up on all cases, conduct and finalize all investigation report and submit to SM.
 • To check and verify team members the attendance.
 • To check and verify all records books.
 • To check all CCTV, lifts and Fire system is in good operating condition.
 • To do follow up on all outstanding issue highlight in daily E Log.
 • To ensure the issuance of ID cards to all visitor, contractor and part timers.
 • To check and verify keys issuance records and procedure are adhered.
 • To ensure that all clocking patrol is carried out and report print out.
 • To conduct shift briefing before each shift.
 • To check Lobby, driveway and other function rooms regularly.
 • To conduct shift briefing for In-house Team Members.

WEEKLY TASKING

 • To do follow up and updating on all issue raised in DOO weekly meeting.
 • To do training for TL and SA in accordance to the monthly training schedule.
 • To conduct Security Fire induction.
 • To organize and conduct inspection on all Fire Fighting equipment / stair case and submit report accordingly.

MONTHLY TASKING

 • To prepare monthly duty roster and submit  to HR.
 • To discuss with DO to prepare Training schedule for the following month before submission to Training Manager
 • To submit to Trainimng Manager  actual monthly training conducted record.
 • To coordinate with Sec Coordinator and submit attendance and overtime records to HRD.
 • To schedule and conduct First Responder / ERT / Fire Drill training.
 • To conduct training for Dept’s TL & TM based on the training calendar

Other Considerations

 • To conduct Safety / Security Briefing as and when required.
 • To brief SM any decision/ action taken during his absence.
 • Responsible of safekeeping of all Lost & Found belongings and discharge them with the Final Discharge Form.
 • To respond to all Emergency and any activated fire alarm.
 • To liaise with SM and Sec Coordinator on the filing system and its safe custody.
 • To liaise with Engineering on Fire Equipment checklist.
 • To advice SM on the overall conduct of TL and SA and disciplinary action to be taken on any misconduct.
 • To work closely with SM in implementing SALT / TMOS and other HR / QA requirement
 • To perform any other duties as required by SM from time to time.

Specifications

 • Be prepare to be called up in the event of any emergency on 24/7 basis.

รายละเอียดงาน:

The Royal Hotel Co., Ltd.
( No Description )
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที