กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5582
Accountant/พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้ Ms Office และโปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้อนรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  • มีไหวพริบ ปฏิภาณในการทำงานและติดต่อสื่อสาร

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าตอบแทนพิเศษ

Subsandee Accounting Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที