งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน บางพลี 21 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SP-10706
Human Resources Development Manager

Responsibilities:

  • Develop human resource development policy to enhance employee’s skills and knowledge.
  • Execute and monitor the operations on HRD to meet objective and in line with budget approved.
  • Coordinate with other functions in determination of new competencies needed, both technical and non technical to improve human resource development programs.
  • Conduct training courses.
Qualifications:
  • Bachelor’s degree in Human Resources or related fields.
  • At least 10 years working experience in Human Resource managerial  level in part of which preferably from Manufacturing
  • Initiative and hands on with positive attitude
  • Strong Interpersonal and Leadership skill

Applications will be accepted by mail or in Ms. Word format only.

Interested Candidates please send resume to
For further information please contact,
ILC International Labortories Corp.,LTD
62 Moo 8 Bangna Trad Rd, Bangplee Samuptakarn 10540                    
Tel: 02- 346-8222-3 ext 7309 Fax: 02 - 346-8233 

  Attn: Paranee
Web site: http://www.ilc-cosmetic.com


รายละเอียดงาน:

International Laboratories Corp.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที