กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: SP-15406
Investor Relation Manager / Company Secretary Manager/ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ / ผู้ส่วนจัดการส่วนงานเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป. ตรี ทุกสาขา 
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท 
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี 

รายละเอียดงาน 

  • สนับสนุนงานด้านสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • การจัดการข้อมูลรายงานของบริษัท 56-1, Annual Report ฯลฯ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น 
  • คณะกรรมการ, ฝ่ายบริหาร, และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสื่อสารนโยบายบริษัท 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Nawarat Patanakarn Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที