งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน กระบี่ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 กันยายน 2562
รหัสงาน: KR-238
English Teacher

Job details

-          Develop English training plan and course outlines

-          Prepare English language lessons and teaching materials

-          Deliver English courses to team members with different groups and levels

-          Follow up and coach on the job language training to suitteam member’s and customer’s needs

-          Organize English language assessment to new and current team members and for candidates in some key positions

-          Handle reviews on guest satisfaction survey tools andonline travel website

Job requirements

-          Bachelor’s degree or above

-          At least 5 years’ experience or above in related field

-          Good computer skills including MS Word, Excel, PowerPoint and Internet Browsing

-          Excellent English skills in writing, speaking and reading

-          Professional attitude towards work, a friendly and co-operative disposition and a willingness to work in a team environment.

Other

-          Working Hours: forty (48) hours over a six (6) day week

-          Annual Leave: 6 (six) working days

-          Local Public Holidays: by the Royal Gazette but not less than minimum 13 days per year

Benefit                    

-          Service Charge according to hotel policy

-          Bonus as per company discretion

-          Health Insurance with local insurance with international coverage

-          Life and Disability insurance

-          Accommodation


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Phi Phi Island Village Beach Resort
  Phi Phi Island Village Beach Resort combines privacy, seclusion and refinement all in one for our guests to enjoy. Set within 70 tranquil acres of swaying coconut palms, fragrant gardens and a half-mile of sparking shoreline overlooking the crystal clear waters of the Andaman Sea, Phi Pji Island Village Beach Resort is the perfect gateway for those looking for a private and peaceful beach vacation experience. With stylish furnishings, well-appointed facilities and the graciousness of Thai hospitality, contact us and make us your preferred choice for your next holiday     There’s always something exciting going on at Phi Phi Island Village Beach Resort. If you’d like to be part of the Pride, get in touch with us  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที