งาน ก่อสร้าง ใน ราชบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 กันยายน 2562
รหัสงาน: RAJ-304
Civil Engineering Manager Ratchaburi Branch/วิศวกรผู้จัดการสาขาราชบุรี

อัตราที่รับ: 1 อัตรา

เงินเดือน: 30,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน: Modern Tage Co.,Ltd สาขาราชบุรี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต OPD&IPD
 • เงินโบนัส
 • ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
 • ที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางมาทำงานมากกว่า 40 กิโลเมตร)
 • รถยนตร์ประจำตำแหน่ง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

 • วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
 • ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน
 • ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
 • ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
 • สามารถออกแบบงานโครงสร้างอาคารและบ้านพักอาศัย
 • จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
 • ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
 • ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
 • ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-42 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, SketchUP และสามารถดีไซน์งานโครงสร้างได้ 
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
 • สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (กับช่างและเจ้าของบ้าน)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง(โดยเฉพาะบ้าน)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

โทร: 09-5198-3733


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Modern Tage Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที