งาน บริหาร ใน ราชบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: RAJ-298
Assistant Vice President/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

1. ช่วยวางแผนนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์บริษัททั้งการตลาดและการขาย

    รวมถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อ

2. วิเคราะห์ ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและผู้บริหาร
3. ช่วยวางแผน ทิศทาง และพัฒนา business unit ใหม่ ๆ 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ราชบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

RTD Textile Industry Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที