กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 December 2018
รหัสงาน: YAS-5
เสมียน

Qualifications:

  • เพศ ชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ:

  • ประกันสังคม
  • ทำงานเวลา 8.00-17.00น.

Contact:

ฝ่ายบุคคล

RICHY RICE PRODUCTS CO., LTD.

350 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.ตําดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

โทร 086-260-2291


รายละเอียดงาน:

PHAWITWAT RECYCLE AND TRANSPORT CO., LTD.