13 May 2019
Job ID: HH-455
Management Trainee (Logistics- SVL) (ประจำ บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์)

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • ติดตาม ควบคุมการนำเข้าและจัดส่งให้บรรลุเป้าหมาย KPI
 • วางแผนและความคุมการดำเนินงานของการจัดส่งสินค้าและเส้นทางขนส่ง
 • จัดหาข้อมูลในการทำโครงการใหม่ๆ
 • ควบคุมดูแลการติดตามการขนส่งของรถลําเลียง ให้ขนส่งสินค้า
 • วิเคราะห์และนํา เสนอรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวะโลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความคิดสร้างสรรค์/นอกกรอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • เคยทำงานด้านขนส่ง หรือ Logistics
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ในการทำงานได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

SVL Corporation Limited     

    28/1 Prapawit Building,     
    6th Floor, Surasak Road, Silom,         
    Bangrak, Bangkok     10500 Tel 02-2383111


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

SVL Corporation Limited
กว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสหวิริยา ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยในปัจจุบันเครือสหวิริยามีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 20 บริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเหล็ก กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการค้า และ กลุ่มธุรกิจการท่าเรือและการขนส่ง ปัจจุบันเครือสหวิริยาถือได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือสหวิริยา ดำเนินธุรกิจอยู่บนปณิธานสำคัญ 4 ประการ คือ เราจะสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก เราจะสร้างพันธมิตรและสร้างประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน เราจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า  เราจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันนี้เครือสหวิริยา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการที่จะรับสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเครือสหวิริยาของเรา  www.svl.co.th

Is this your company? Claim it now!