งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน อุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 มกราคม 2563
รหัสงาน: URI-342
Sales Supervisor (Ubon Ratchathani or Khinkaen)/หัวหน้างานขาย (อุบลราชธานี หรือ ขอนแก่น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำแนะนำ ฝึกสอน สร้างแรงจูงใจ  ในเรื่องการขายและเรื่องสินค้า กับผู้แทนขาย ( Field Representative ) ในพื้นที่ เพื่อทำการขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ประสานงานในการวางแผนการทำงานของผู้แทนขาย ( Field Representative ) ประจำสัปดาห์
 • รวบรวมข้อมูลการทำงาน โอกาสทางการขาย ( Sales Prospect ) และประสานข้อมูลกับผู้จัดการสินค้า ( Business Manager or Product manager ) ในกลุ่มต่างๆ
 • วิเคราะห์การทำงานของผู้แทนขายแต่ละคน เพื่อปรับปรุงทักษะและความสามารถของผู้แทนขายแต่ละคน
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารในการขาย เช่น ใบเสนอราคา เอกสารเปิดซอง ให้กับผู้แทนขาย ในพื้นที่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญ ( KOL ) ในเขตของตน
 • ประสานงานการเก็บเงิน ( Bill collection ) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับ ผู้จัดการสาขา ( Branch Manager ) ในการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.
IDS Medical Systems (Thailand) Co. Ltd. is an active healthcare solution provider operating in the Thailand market since July 2013. We specialize in providing various cardiology, obs & gyn, radiology, anesthesia, and ICU solutions for hospitals and medical centers. Our team of solution specialists, clinical specialists and biomedical service engineers are well trained to provide the best in class medical solutions for our customers in Thailand. Our customer portfolio includes both private and public hospitals.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที