งาน วิศวกรรม ใน สิงห์บุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: SR-66
Engineer / วิศวกร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ  24-39  ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.เครื่องกล) จากสถาบันรัฐ  2.3 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมการวัดคุม
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี (ไฟฟ้า/เครื่องกล)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)ระดับภาคีวิศวกร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสิงห์บุรีได้

การปฏิบัติงาน

 • พนักงานประจำ
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (5 วัน/สัปดาห์))
 • สถานที่ปฏิบัติงานโรงงานสิงห์บุรี

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี    
 • ค่าพาหนะ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • พักร้อน 6 – 15 วัน

การติดต่อประสานการสมัครงาน

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสมศรี

เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 3 ถนน สายเอเชีย, โพกรวม, เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-531111, แฟ๊กซ์ : 036-531000

Website linkwww.caspapermill.com

 


รายละเอียดงาน:

C.A.S. Paper Mill Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที