งาน ประกันภัย ใน กรุงเทพ 149 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-215193
Sales and Marketing /เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย

Job description :

 • Prepare and Support sales Task of Motor Insurance and Non-Motor Insurance Business for both New and Renewal Insurance Business upon desirable profitable to all stakeholders via channels of Finance and Leasing (Finance Institution) including related parties e.g. Motor Dealership, Motor OEM, Financial Institution Branches (as business mainly originated from Bangkok or Headquarter)

The main tasks and responsibilities :

 • Prepare Sales & Marketing Strategy (s), Action Plan (s) and Marketing Activities to support Insurance of Thaisri Business for both New and Renewal via all Channels of Financial Institution and Related parties
 • Attend the meeting and visit partners on regular basis
 • Collect sales Data for Data Analysis including update other competitors on Product program and Remuneration package for analysis
 • Prepare Sales performance
 • PrePare Sales and Marketing functions to maximize satisfaction of Business Unit 1 (Finance and Leasing)Partners and Customers
 • Others as assigned by Superior

Requirements :

 • Bachelor Degree in Business Administration or Higher or Related
 • 2 Years Working in Insurance Business is preferable

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Thaisri Insurance Public Company Limited
Thai Metropole Co.,Ltd.  was founded under the company’s original name as Thai Metropole Insurance & Warehouse Co., Ltd. with an initial registered capital of  10 million Baht  on 21st of January,1953 and provided services on fire and marine insurance. Later in 1989, the company increased the registered capital to 40 million Baht on 17th of October 1989 and has changed the name to Thai Metropole Insurance Co., Ltd. in order to support motor work.  8 years later (in 1997) , the company had joint-venture with the Zurich Financial Services Group and the company became later known as Thai Zurich Insurance Co.,Ltd In 2004, Srifuengfung family, the company founder, intended to buy the company’s shares from The Zurich Financial Services Group by having the Phanichewa family as a  major shareholder  and then in 2008, the company has changed the name to ThaiSri Insurance Co.,Ltd. officially. The company became a public company under the name of “Thaisri Insurance Public Company Limited” on September 19, 2011 and  we have presently registered capital of 440 million Baht and employs about 500 employees with over 70 branches, agent offices, and service centers nationwide.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที