งาน ประกันภัย ใน กรุงเทพ 183 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149854
Account Executive (Broker Corporate Solution Sales)

Job Purpose:

Responsible for achieving premium income which is generating from Broker Business as per defined target GWP and perform underwriting functions according to company’s policy and guidelines

Key Responsibilities:

 • Participate in constructing I&C team’s business plan, target and budget.
 • Ensure and manage expenses within the limited budget
 • Analyze portfolio following the team direction
 • Make suggestions/recommendations for improvement of working procedures or processes to increase work efficiency of the unit
 • Supervise and support by providing directions, guidelines and coaching in order to increase and strengthen work effectiveness/efficiency, good working morale and teamwork among staff to ensure that all work is performed according to the plan and complies with company standards

Main Duties:

 • Maintain existing business and expand new business from responsible clients in accordance with strategic plan and resource
 • Perform all underwriting activities in accordance with company policy and guidelines
 • Communicate and coordinate with inbound and outbound customer in order to get work done smoothly and successfully
 • Acquire and improve own knowledge and skills from both internal and external sources to ensure your own works’ quality and continuous improvement
 • Other assignments as assigned by supervisor

Qualifications / Skills / Experience

 • Bachelor’s degree or higher
 • Minimum 3 to 5 years of experience in insurance industry especially in underwriting and/or marketing area is preferable
 • Insurance knowledge (Property, engineering, etc.)
 • Risk Management / assessment / evaluation
 • Risk details (engineering)
 • IT knowledge (Basic MS office applications, database, and internet based applications)
 • Customer focus, problem solving, communication and influence and pro-activity
 • Develop and coach, be able to work under pressure and time constraints

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited
      " Allianz is the home for those who dare  – a supportive place where you can take the initiative to grow and to actively strengthen our global leadership position . By truly caring about people – both its 83 million private and corporate customers and more than 142,000 employees – Allianz fosters a culture where its employees are empowered to collaborate, perform, embrace trends and challenge the industry . Our main ambition is to be our customers’ trusted partner, instilling them with the confidence to grow . If you dare, join us at Allianz Group ." Allianz Group Allianz Group, founded in 1890 in Munich, Germany, with more than 100 years of insurance experience . Serving approximately 60 million clients in global network with more than 70 countries around the world . Allianz has been rated “Very Strong” financial status, AA - Rating by Standard & Poor’s . Website www . allianz . co . th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที