งาน หัวหน้าประกันภัย ใน กรุงเทพ 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217656
Manager - Cashless Claim (Health Claim)

Job Responsibilities;

 • Review, analyze and approve medical claims within authority limits.
 • Corresponds with internal departments, agents, medical providers and others as required to gather necessary information to solve complex cases and summarize findings and recommended actions.
 • Ensure a consistent, timely resolution to claims by developing case strategy, developing a case evaluation and escalating issues as appropriate.
 • Ensure compliance by following laws and regulations, internal control requirements and the KTAXA Claims policy.
 • Recognizes and addresses trends and patterns that positively or negatively impact risk management.
 • Assist and coordinate within appropriate business units as required.
 • Performs other duties as assigned

Qualification:

 • Bachelor Degree or higher  in Nursing, Medical Technical, Nursing or related fields,
 • At least 5 years of working experience in Life and/or Non-Life Insurance and Claims is required
 • Experienced  in Claims team management and developing in Life Insurance business 
 • Good communicate in Thai and English 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Krungthai AXA Life Insurance Public Company Limited
Khungthai AXA is a perfect combination of Khungthai Bank Plc., a commercial bank of the Thai Government, and the AXA Group, the world’s number one insurance group. We aim to satisfy both clients and employees. Our mission is to help people and economies grow. With 140,000 employees of AXA. Group. We have the international reach, experience and imagination it takes to bring the best financial protection and wealth management to 50 million clients worldwide Our commitment is to satisfy our clients by providing high standard services that are highly suited to the needs of today’s Thai people

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที