งาน ไอที ใน กรุงเทพ 2,555 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133923
Data Analyst / Data Engineer/.
Qualification:    
  • Bachelor degree in IT, statistics or related fields
  • Familiar with online marketing business

           Familiar with;

           - Querying Language (e.g. SQL, HIVE)

           - Scripting Language (Matlab, Python)

           - Spreadsheet (Excel) and Statistical Language (e.g. SAS, R, SPSS)

  • Good communication skill in Thai and English

Preferred Skill:

  • Programming (e.g. Javascript, XML)
  • Big data tools (e.g. Spark, Hive HQL)
  • BI Tool (e.g. Power BI)
  • Experience with one or more of the folling: Natural Language
  • Processing text understanding, classification, pattern recognition, recommendation sustems, targeting systems, ranking systems or similar

 

Tri Petch IT Solutions Co., Ltd.

16th Flr., Tri Petch Isuzu Sales Bldg., 1088 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

For more information please call us at 02-966-2260 ext 6844 or 6025 

Website : www.tripetch-it.co.th


รายละเอียดงาน:

Tri Petch IT Solutions Co., Ltd.
We started out as an IT unit of Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Subsidiary company within Mitsubishi Corporation-Japan) In 1990 MC Software Co., Ltd. was established as a subsidiary company under Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. with the main purpose of providing total IT services for the companies. We have grown from a company of 15 employees with the sales volume of US$200K, to a company now employing 144 employees and grossing US$ 300 million. From now we are 25th years anniversary in the Thai market, we have helped number of our clients created innovative business models by using IT. With this readiness, in December 2013, we changed our company name to Tri Petch IT Solutions Co., Ltd . Our objective is to expand our business and extend-our business with IT expertise to the customers not only within the group but also general company as well. Working Tri Petch IT Solutions Co., Ltd – Style Working with Tri Petch IT Solutions Co., Ltd   Tri Petch IT Solutions Co., Ltd is a leading SI company, and we are proud to be part of successful in IT business. Tri Petch IT Solutions Co., Ltd is working in team and sharing new experience in training. We are working hard and looking for a bright future. Good team player is a key achieve to the company goal. Benefit   Bonus Health Insurance Provident fund 7.5% Life insurance Loan (computer and car) Gym Certificate rewards Contribution Company trip Staff Activities Due to the business expansion, we are looking for well qualified and motivated individual to join these challenging positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที