งาน Production ใน กรุงเทพ 27 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227729
Production Manager
Our client is a leading manufacturer of FMCG (foods) industry in Thailand.

Job Description
 • Setting the department target to comply with the company mission.
 • Managing noodle production to follow production plan, volume, human resource, and cost.
 • Monitoring operators follow the SOP.
 • Following up with the Maintenance Department about PM program.
 • Developing & improving the production process with new technology with the concerned Dept. to increase production efficiency.
 • Supervising the team in solving problems.
 • Being able to motivate the team.
Qualification
 • Master/Bachelor's Degree in Food Science/Food Technology/ Food Development/ Food Engineer, etc.
 • Have experience in Food factory at least 10 years.
 • Can use the computer.
 • Good in English (Speaking, Writing and Reading).
 • Good presentation skill.
 • Have the skills in coaching.
 • Have basic knowledge about %OEE.
 • Have technical skills.
 • Confidence, project management skills, organization and efficiency, leadership and interpersonal skills. 

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที