งาน Services ใน กรุงเทพ 72 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-179532
Fund Services Operations Manager – HSBC Securities Services

Principal responsibilities

 • Analyze existing and proposed legislation, regulatory announcements, industry practices including company’s policy and helps businesses develop and implement procedures to meet these requirements.
 • Validate control processes to ensure compliance with laws, rules and regulations
 • Manage, direct and control the day-to-day operations within the unit such as fund compliance monitoring and deliver the first class services to clients.
 • Ensure an effective Operational Risk Management framework is in place to reduce the level of operational risk losses and to protect the company from foreseeable future losses.
 • Ensure an optimum level of fund compliance efficiency with the company’s policy and local regulator at  all times.
 • Assists in responding to reports issued by regulators or auditors

Qualifications

 • Relevant experience working in financial services (preferably compliance monitoring)
 • Good knowledge of the rules&regulations of Securities and Exchange Commission
 • General awareness of applicable local law and company’s policy
 • Ability to analyze existing&proposed rules enabling the units to be in compliance with as well as to determine impact and recommend appropriate response
 • Strong communication skills and administrative skills
 • Interpersonal, analytical skills and back ground on project management is a plus
 • Detail-oriented with the ability to work under pressure and within tight timelines
 • Ability to work independently and in a team environment
 • Strong work ethic

Please submit an application form through e-application system

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Human Resources Department
968 HSBC Building, Rama IV Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500


For further information about HSBC in Thailand and career opportunities,
please visit our website at www.hsbc.co.th
(Only shortlisted candidates will be notified.)


รายละเอียดงาน:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
https://www.hsbc.com.hk/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที