งาน จัดซื้อ ใน กรุงเทพ 320 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-134001
General Administration (Branch Facility & Maintenance) : Manager - Senior Manager

Department : General Administration (Branch Facility & Maintenance)

Position : Manager - Senior Manager Level 

Job Description;

 • Developing and managing of all maintenance activities, with the safety of associates and contractors being the highest priority.
 • Leading preventive & predictive maintenance/process reliability.
 • Managing the improvement of key performance indicators, and the continuous improvement of maintenance functions in order to increase department budget cost effectiveness.
 • Participating in, and/or leading initiatives for capital projects and problem-solving activities.
 • Managing budgets, including capital planning, contributing to controllable margin and optimizing financial levers.
 • Maintaining a long-term big picture view to forecast obstacles and developing skills to enhance team performance.
 • Encouraging innovation among associates within the department.
 • Leading the team by proactively resolving staff team
 • Working with the multiple vendors, landlord and business unit head to support
 • To work as a project coordinator to managing the project such as new branch, branch and office renovation (end-to-end process) to be completed as the timeline.
 • Control maintenance branch and office
 • Ad hoc project or assignment upon the management assigned.

Qualification;  

 

 • Male ,Thai nationality age 33 years above
 • Bachelor’s degree in Engineering in Electrical, IT or related field
 • Effectively communicate with people, able to work in dynamic environment, result oriented, analytical skills and team player
 • Minimum 5 year experience in facility function, branch development or office development  
 • Background in facility and Maintenance role from financial service would be advantage
 • Good English communication skills
 • Proactive, negotiation and service mind
 • Good computer skills of Microsoft Excel, Word and PowerPoint 
 • Able to travel extensively and work independently

Talent Acquisition Team

 Summit Capital Leasing

 (Sumitomo Corporation Group)

 968, 10th Floor, U Chu Lianf Building

 Rama IV Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

 TEL: 02-033-0204

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Summit Capital Leasing Co., Ltd.
http://www.summitcapital.co.th/
URGENTLY REQUIRED !!! Summit Capital Leasing Co., Ltd. is a subsidiary group of Sumitomo Corporation Group (Japan) , providing hire purchase services for mortorcycle as well as registration service for mortorcycle. We are now expanding business and looking for new generation candidate who are energetic, creative and ready to grow with us to work at Bangkok Head Office in the following position :

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที