งาน ราชการ บริการสาธารณะ ใน กรุงเทพ 36 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133815
Project Coordinator/ผู้ประสานงานโครงการ

Project Coordinator is responsible for the coordination, implementation, control and completion of project, while remaining aligned with strategy, commitments and goals of the organization.

Responsibilities

 • Plan and implement projects
 • Help define project scope, goals and deliverables
 • Define tasks and required resources
 • Manage budget
 • Allocate project resources
 • Create schedule and project timeline
 • Track deliverables
 • Monitor and report on project progress
 • Implement and manage change when necessary to meet project outputs

Job Descriptions:

 • ติดต่อประสานงานภายในบริษัท มูลนิธิ โรงเรียน โรงพยาบาล อาทิ การนัดหมายเพื่อการเข้าสำรวจเยียมชม การประสานเพื่อการจัดกิจกรรม การให้ข้อมูลโครงการเบื้องต้น เป็นต้น
 • สนับสนุนการทำงานในโครงการ ผู้จัดการ และทีมงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการโครงการการดูแลด้านการเงินและงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกสำรวจพื้นที่ และส่งมอบของในต่างจังหวัด
 • เขียนรายงาน ทำรูปเล่ม การออกสำรวจพื้นที่ และส่งมอบของ เป็นภาษาอังกฤษ

 Qualifications:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกคณะสาขา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการเกี่ยวกับเด็ก หรือเคยผ่านการเป็นอาสาสมัคร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รับผิดชอบงานให้สำเร็จตามเวลา พร้อมทำงานหนัก และทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และตัวอย่างผลงานในอดีต
 • เงินเดือนที่ต้องการ

Address: 38 Soi Ekamai 4, Sukhumvit 63 Road,

Prakanong Nua,  Wattana, Bangkok, Thailand 10110

Tel. 02-7141634-5

www.ancfth.org


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Act Now Children's Consulting Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที