งาน ราชการ บริการสาธารณะ ใน กรุงเทพ 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-191966
Trainer Expert

Position Title    : Trainer Expert

Duty Station   :  Bangkok, Thailand

Classification  :   Consultancy (All-inclusive fees of USD 6,000)

Type of Appointment  : Consultancy, 3-month contract

Desired Start Date   :  As soon as possible

Closing Date :   06 March 2020

Reference Code  :  CFCV007/2020

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants.

ORGANIZATIONAL CONTEXT AND SCOPE:

With support from the Government of Canada, through its Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP), the International Organization for Migration (IOM) is implementing a region-wide programme to combat human smuggling in Asia, covering Thailand and Sri Lanka. IOM Thailand’s project - “Strengthening Border Management and Intelligence Capacity of Thai Government Officials” was established in 2012 and is currently in Phase IV of implementation, running from April 2019 until March 2022.

During the last three phases, IOM Thailand has been working closely with numerous partners under Royal Thai Police (RTP) which include Thai Immigration Bureau (TIB), Tourist Police Bureau, Anti-Trafficking in Persons Division, and police instructors from the Royal Police Cadet Academy (RPCA) to strengthen migration and border management covering land and air borders. Under the implementation of Phase IV, IOM thus plans to expand its partnership with Marine Police Division (MPD) of the Royal Thai Police, aiming to strengthen the capacity of marine police to combat smuggling of migrants (SoM) and secure sea maritime borders more effectively and efficiently.

OBJECTIVE OF CONSULTANCY RECRUITMENT

The trainer expert is required to develop training agenda and materials, and lead four 3-day trainings in Thailand in order to achieved the expected outcome of the Project which is improved border management through harmonized trainings to law enforcement officials along maritime borders.

RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES:

Overall, trainer expert is responsible for the following major tasks:

 • Develop interactive and detailed training modules/training session plan based on the topics shared below
 • Design practical exercises (e.g. Tabletop Exercise, simulation, outdoor activities),
 • Prepare pre- and post-test questions.
 • Contextualize the training content based on feedback from Marine Police Division
 • Deliver four 3-day trainings for marine police officials in Phuket, Songkla, Chonburi, and Nong Khai

Expected Outputs

 • Training participants are able to understand the variety of transnational organized crimes in the maritime contexts and explain the difference between human trafficking and smuggling of migrants in order to identify potential victims and provide appropriate assistance.
 • Training participants have greater understanding of the international and national legal instruments regarding types of aforementioned crimes
 • Training participants are able to apply lesson learned to interview migrants that could lead to the identification of smuggling networks.

DESIRABLE COMPETENCIES:

Values - all IOM staff members must abide by and demonstrate these three values:

 • Inclusion and respect for diversity: encourages the inclusion of all team members and stakeholders while demonstrating the ability to work constructively with people with different backgrounds and orientations.
 • Integrity and transparency: embraces and encourages transparency, balancing this with the need for discretion and confidentiality as appropriate.
 • Professionalism: demonstrates professional competence and mastery of subject matter and willingness to improve knowledge and skills.

Core Competencies

 • Teamwork: establishes strong relationships with colleagues and partners; relates well to people at all levels.
 • Delivering results: manages time and resources efficiently, monitoring progress and making adjustments as necessary.
 • Managing and sharing knowledge: keeps abreast of new developments in own field of competence and creates opportunities for knowledge management initiatives.
 • Accountability: takes ownership of all responsibilities within own role and honours commitments to others and to the Organization.
 • Communication: adapts communication to the recipient’s needs, asks questions to clarify, and exhibits interest in having two-way communication.

EDUCATION AND EXPERIENCE:

 • Master’s degree in law, social sciences or areas relevant to the TOR;
 • Minimum 5 years of experience in delivering capacity building trainings related to maritime border management, security and counter smuggling of migrants and trafficking in persons;
 • Possess comprehensive understanding of maritime context in Southeast Asia is an asset
 • Extensive experienced in conducting interactive practical exercises such as simulation exercise, tabletop exercise, role play, crime scene operation, etc.

LANGUAGES

 • English (Fluent)

Other

Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.

Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment and verification of residency, visa and authorizations by the concerned Government, where applicable.

Only candidates residing in either the country of the duty station or from a location in a neighboring country that is within commuting distance of the duty station will be considered. In all cases, a prerequisite for taking up the position is legal residency in the country of the duty station, or in the neighboring country located within commuting distance, and work permit, as applicable.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their applications along with a duly completed IOM Personal History Form to the IOM Bangkok Human Resources Unit at e-mail Apply Now by March 06, 2020 at the latest. The form can be downloaded from http://thailand.iom.int/sites/default/files/Recruitment/IOM%20Personal%20History%20Form%20with%20Declaration.xls Kindly indicate the reference code CFCV007/2020 followed by your full name in the subject line.

Applications should include: a) a cover letter, indicating the dates of availability; b) a curriculum vitae; c) a duly completed IOM Personal History Form (may be downloaded from http://thailand.iom.int/);

Only shortlisted candidates will be contacted.


รายละเอียดงาน:

International Organization for Migration (IOM)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที