งาน ราชการ บริการสาธารณะ ใน กรุงเทพ 27 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-163862
Senior Specialist – TMA Center for Competitiveness

Required Skills:

 • Analytical and fast learning and understanding of new ideas and concepts.
 • Good writing skills both in Thai and English.
 • Good communication and human relations skills.

Main Responsibilities:

 • Study, analyse, and compile papers and reports related to national competitiveness.
 • Develop and manage projects under Thailand Competitiveness Enhancement Program, a program to promote public-private collaboration in enhancing Thailand competitiveness
 • Coordinate with partnering organizations in the public and private sectors in the activities related to national competitiveness
 • Coordinate with international partners in the projects related to national compeititiveness enhancement

Qualifications

 • Experienced analyst who can also manage a project.
 • General research background with analytical skills.
 • Systematic, logical concept of thinking.
 • Well rounded, and adaptive.
 • English proficiency at high level.
 • Age between 30 – 40 years old or at least 7 years of experience in the related fields.

Since the job required extensive collaboration with both the private and public sectors, a candidate should possess good human relations skills.

JOIN US, to be a part of our excellent team

Interested high profile candidates please send (covering e-mail with) complete CV with most recent photo and expected salary to: Apply Now

http://www.tma.or.th

Only shortlisted high profile candidates shall be contacted


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thailand Management Association
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที