งาน โทรคมนาคม ใน กรุงเทพ 58 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-230026
Site Supervision Engineer for TRUE FBB (ATN/DWDM/OLT) (Thai Nationality) 10 Positions

ตำแหน่งงาน : Site Supervision Engineer for TRUE FBB (ATN/DWDM/OLT) (Thai Nationality)

อัตราที่รับ : 10 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานสัญญาจ้าง

ประเภทงาน : วิศวกรรมโทรคมนาคม, อิเลคทรอนิค, คอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน(บาท) : Package (Negotiable)

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย, เพศ ชาย/หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, อิเลคทรอนิค, คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (วศ.บ อส.บ)
 • มีความรู้ และประสบการณ์งาน IP Network and Data Communications.
 • มีความรู้ และประสบการณ์งาน Configuration or Troubleshooting ATN Multiservice Access Router.

รายละเอียดงาน :

 • Guide and Monitor from Sites Installation to service cut-over which inspection of EHS and installation Quality and Network Safety.
 • Schedule and Complete on-site PAT with Customer until getting customer PAC approval.
 • Troubleshooting until sites on-service without defect & PAC approval by customer.
 • ผู้สนใจสามารถส่ง CV มาที่ :

  ผู้สนใจสามารถส่ง CV มาที่ Apply Now หรือ สอบถามได้ที่

  สุนันทา สิงห์ปี Tel: Tel: 061 398 2634, 098 259 7896


  รายละเอียดงาน:

  Real Time Access Communications Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที