งาน โทรคมนาคม ใน กรุงเทพ 70 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147741
SmartCare Platform and Service Analysis Engineer

General Description of Duties and Responsibilities:

 • Integration and commissioning, including equipment test with 3rd party system, function and version test.
 • Design the function testing and acceptance strategy, proposal, plan, test case and criteria. Align with customers and get final acceptance.
 • Lead subcontractor according project millstone.
 • Maintain platform during delivery and maintenance phase. Perform troubleshooting and upgrade for related HW&SW.
 • Responsible for implementation, operation and maintenance of SmartCare solution, Handle system fault and complaint from open until closure
 • Responsible for software patch upgrade, software configuration, Standby for 24 hours for receiving issues from the customer, for troubleshooting with R&D to develop the product performance, for any incident and for consulting with the customer
 • Collect customers’ feedback and requirements during delivery phase. Follow it up and transfer to SA as new leads or opportunities.

 

Candidate Requirement:

 • Bachelor Degree or above in Telecommunications Background or related fields
 • At least 2 years’ experience in Core network or IT domain. Team management skill is advantage. Huawei SmartCare platform experience is advantage
 • Good understanding and Familiar with Thailand Telecom Operator
 • Willing to lean new technical knowledge and have new challenge
 • Good communication skills and customer relationship maintenance skill
 • High achievers who are ambitious, energetic, independent, and able to work well in a fast-paced changing environment, team player
 • Fluent English. (Mandarin would be preferred)
 • Able to work under pressure and stress and willing to work extra hour

 

 

Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
38th Floor, No.9, G Tower Grand Rama 9,
Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District,
Bangkok Metropolis, 10310 Thailand.
Tel : 02-095-8199 Fax: 02-095-8000


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
https://www.huawei.com/en/
Huawei is a leading global information and communications technology (ICT) solutions provider. Our aim is to enrich life and improve efficiency through a better connected world, acting as a responsible corporate citizen, innovative enabler for the information society, and collaborative contributor to the industry. Huawei’s 180,000 employees worldwide are committed to creating maximum value for telecom operators, enterprises and consumers. Our innovative ICT solutions, products and services are used in more than 170 countries and regions, serving over one-third of the world’s population.  Founded in 1987, Huawei is a private company fully owned by its employees. Huawei in Thailand is the company’s primary base of regional operations in Southeast Asia. With the rapid growth and expansion in line with the government’s Thailand 4.0 policy, Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd., is now looking for high caliber people for following positions: www.huawei.com www.facebook.com/HuaweiTechThailand

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที