งาน ประกันภัย ใน กรุงเทพ 250 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-164632
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวม ทั้งจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประกันภัย ได้แก่ ใบเสนอราคา , กรมธรรม์, สลักหลัง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าเข้าในระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ขยัน ละเอียดรอบคอบ สามารถรับภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED!!! บริษัท ไทยเศรษฐกิจกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2485 ดำเนินธูรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริการผ่านตัวแทนสาขาและศูนย์บริการคุณภาพ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที