งาน ประกันภัย ใน กรุงเทพ 126 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229001
Claims Team Lead
Our client is the world’s largest producers of international insurance and one of the most respected brands within global financial services providing services to clients in 189 countries around the world.

Job Responsibilities
 • Providing supports to the team in handling the reimbursement claims.
 • Approving the payment base on the authorization.
 • Issuing memo into the system for administration in performing the next steps.
 • Requesting the hospital records from the hospital.
 • Continuously monitoring and making decisions for the pending cases of Claims Reimbursement or backlog.
 • Consolidating the complex cases which require for Claim Committee Decision, and presenting to Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization.
Qualifications
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Nursing, Medical Technology or other related fields.
 • 2 years’ experience in Claims Management, Underwriting, or other related fields in the insurance industry.
 • Knowledge of claims management policies and processes.
 • Professional nursing/medical knowledge.
 • Detail orientation, problem-solving and decision-making skills.
 • Coordination and communication skills.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที