งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน กรุงเทพ 1,469 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-166469
Learning & Development Specialist/ผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมและพัฒนา
หน้าที่และความรับผิดชอบ -  ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรภายในด้าน Core & Leadership Competencies ตาม Training Roadmap ทั้งกรณีร่วมกับสถาบันภายนอก หรือหน่วยงานธุรกิจภายใน ตาม 70:20:10 และปรับปรุงหลักสูตรตามเป้าหมายธุรกิจที่เปลี่ยนไป -  ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรภายในด้าน Functional Competency(Common/Mass) เช่น ภาษาและคอมพิวเตอร์ -  เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเอง หรือหลักสูตรของสถาบันภายนอกที่ผ่านขั้นตอนการรับรอง (Certification) -  สรรหา คัดเลือก และพัฒนาระบบการจัดการวิทยากรภายใน ที่เหมาะสมในการสอนหลักสูตรต่างๆตามแผน Training  Roadmap -  สรรหา คัดเลือก วิทยากรจากภายนอก หรือบริษัทที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรด้าน Core & Leadership Competencies -  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาและการสรรหาวิทยากรทางด้าน Functional  Training ให้กับหน่วยงานต่างๆ -  บริหารงบประมาณที่ใช้ในการอบรม ดูแลการกำหนดราคาหลักสูตร/รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด -  ดูแลการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ การจัดฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร

 

คุณสมบัติ

-  ปริญญาตรี ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง -  มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรม ออกแบบหลักสูตร อย่างน้อย 5 ปี -  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) -  มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน -  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม   -  มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์  http://career.thaibev.com/

ติดต่อสอบถาม

คุณณัชญ์ฐนันตร์        โทร. 02-078-5854

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  8 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที