งาน Technology ใน กรุงเทพ 40 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228542
Angular Programmer

- สามารถใช้ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) ได้เป็นอย่างดี

- ประสบการณ์สัก 2 ปีขึ้นไปใน Angular และเข้าใจหลักการทำงาน อย่างเช่น Concept, State Management, Lifecycle 

- เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ หรือเคยเขียน Bootstrap, Foundation หรือ Semantic UI อย่างใดอย่างหนึ่ง

- เคยใช้ Git


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจท่องเที่ยว
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿20,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด
www.11infotech.com

เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับบริษัททัวร์ โรงแรม และสายการบิน