งาน Technology ใน กรุงเทพ 57 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-179167
Application Development Manager – HSBC Information Technology

Principal responsibilities

 • Responsible for development of the most appropriate complex Technology solutions using iterative software development/programming in line with the solution design
 • Lead technology service change through effective communication, preparation and implementation
 • Responsible for supporting in identification and resolution of all incidents associated with the Technology
 • Understand business requirements and ensure they are met or exceeded, on time and within budget in line with business targets
 • Ensure technology related costs are controlled, tracked and accurate effort and expenditure figures are provided to relevant parties
 • Acquire a good understanding of standard processes including risks and IT controls and align to them accordingly
 • Interact with regulators and third parties in order to maintain good relationship and collaborative work process

Requirements

 • Bachelor degree in Information Technology, Engineering or related fields
 • Technical skills and experience in software development using RPG (a must), Java, Database
 • At least 6 years work experience or more in related fields
 • Experience in banking or financial industry is a plus
 • Proven experience in IT Development, Project Management as well as Agile methodology and DevOps
 • Proven experience in managing significant risks and problem resolution
 • Good English communication skills with experience in the multi-national company environment
 • Ability to multi-task and to maintain focus in completing major activities within timescales
 • Ability to build rapport with a wide range of people and negotiate with vendors/service providers
 • Flexibility to work on weekends or late hours

Please submit an application form through e-application system

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Human Resources Department
968 HSBC Building, Rama IV Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500


For further information about HSBC in Thailand and career opportunities,
please visit our website at www.hsbc.co.th
(Only shortlisted candidates will be notified.)


รายละเอียดงาน:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
https://www.hsbc.com.hk/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที