งาน สุขภาพ โภชนาการ ความงาม ใน กรุงเทพ 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133713
Musculoskeletal Sport HOD

JOB DESCRIPTION

 • Assisting and coordinating with workflows, activities and operations in musculoskeletal and sport clinic to secure efficiency and compliance to company polities and unit procedures.
 • Acting as the lead and ensuring the effective operation of the team.
 • Providing professional leadership and set a high professional standard.
 • Working closely with physician and developing exercise program for clients.
 • Working together with the management team and creating products, package and program
 • Monitoring outcomes such as effectiveness of the program, package and program.
 • Updating policies and procedures.
 • Maintaining safe and clean working environment by complying with procedures, rules and regulations.
 • Ensuring safety at workplace.
 • Be responsible for day-to-day staff management and clinic's activities.
 • Maintaining clinic calendar and schedule appointment.
 • Managing clinic supplies stock and placing orders.
 • Other duties as requested by management team.

QUALIFICATIONS / SKILLS

 • Bachelor’s degree in Kinesiology and Exercise Science or Nursing  
 • 3-5 years  experience in hospital, fitness or similar.
 • Good physical health and fitness
 • Ability to work on multiple projects simultaneously
 • Ability to work both independently and with a team
 • English skill both speaking and written are required
 • Strategic thinking skills and analytical skills

If you are interested, please submit your Resume (English) with your recent photo, present salary and expected salary.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.
โครงการ BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการจากบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บนถนนวิทยุ ด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “ศูนย์สุขภาพครบวงจร” แห่งแรกในเอเชียที่มีมาตรฐานสากล

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที