งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน กรุงเทพ 153 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
05 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219461
Oversea Merchandiser&Product Development Supervisor(Chinese)

Duties & Responsibilities

 • Searching and selecting the quality products from Korea or Chinese which match the market demand and consumer.
 • Analyze consumer behavior and market trend to improve the product selection plan.
 • Dealing with suppliers in various issues such as cost negotiating, stock management, lead time of delivery, and completing the necessary of paperwork.
 • Coordinate with manufacturing plants from Thai&Korea Including monitoring and inspection. In order to produce goods to meet the needs Ingredients, price, quality, spec, Lead time in process. Since the trial Product Development, Packaging Design, Copy (name, Concept) until the delivery process
 • Coordination with stakeholders to develop products meeting. The report on the progress of production. To inform Inspection teams to check goods. Before bringing products to market when goods are produced near the finish to coordinate with the team to continue.
 • Preparation of documents related operations, such as the Order (detailed ingredients of the product to the factory) .Progress report on manufacturing. Contract documents, etc.

Qualification:

 • Female Only, age 28-35 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Product Development related fields
 • 3 years of strong experiences in Merchandiser.Product Development,merchandising, product sourcing, and product management.
 • Good Communication of English (Speaking ,Writing, Reading) will be advantage.
 • Good command of Chinese language with communication level
 • Good communication and coordination skills.
 • Excellent interpersonal and presentation skill.
 • Strong analytical skills.
 • Energetic, Creativity, and Result oriented.
 • Self-motivated, dynamic and highly responsible.

Benefit:

 • Benefits as required by law  
 • Annual Bonus based on performance.
 • Group health insurance.   
 • Funeral Subvention
 • Training
 • Activities 
 • Free fresh coffee.  
 • Annual health check.
 • Children education allowance. 
 • Fitness and Badminton Court

***Operational at  Ramkhamhaeng 60/4 ***

Interested applicants are invited to quick apply or in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

1577 Home Shopping Co., Ltd.
https://www.1577.co.th/
URGENTLY REQUIRED!!! 1577 Home shopping is one of the leading home shopping / Call Center service providers specialized in MDC (Merchandise Distribution Channel) and full marketing service. Currently we have more than 2,000 of product lines in our channel. Moreover, with a team of our marketing masters, we are a key that reveals possible solutions to communicate with end-consumers by the most strategic marketing methods. We help business procreate the best media plan, scoops, promotions, and advertisement.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที