งาน ออกแบบ ใน กรุงเทพ 383 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133865
Graphic Designer / Data Controller

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • Creative ในการออกแบบ Artwork ทั้งสิ่งพิมพ์และโฆษณาผ่าน Online marketing และ Social mediaแต่งภาพ แก้ไขภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Update ข้อมูลใน Website ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำ Check list สรุปงานทั้งหมดเพื่อรายงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานลาดพร้าว 79
 • ปฏิบัติงาน : จันทร์ – ศุกร์ และ วันหยุดประจำสัปดาห์ : เสาร์ – อาทิตย์
 • เวลาทำงาน 08.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติ:

 • อายุ 25 – 45 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านมัลติมีเดีย หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานทางด้านการออกแบบงานกราฟฟิก ไม่น้อยกว่า 3 ปี                 ( มี Portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม
  • Photoshop (Good or Advanced)
  • lllustrator (Good or Advanced)
  • Microsoft Office (Good or Advanced)
 • มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
 • มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์
 • มีความขยัน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ดีกว่าเดิม
 • ชอบทำงานที่หลากหลาย

รายละเอียดงาน:

Unilamp Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที