งาน ออกแบบ ใน กรุงเทพ 291 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156081
Sales executive (Electronic & IoT products) / Product design engineer / Accounting / Procurement/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

(Sales executive (Electronic & IoT products))

RESPONSIBILITIES:

 • Gather and deliver customer requirements for demonstration of software/hardware solutions at customer location, while engaging customer stakeholders.
 • Engage daily with a variety of customers across industries to discover and understand their challenges.
 • Provide feedback to team on what works and what doesn’t about new products.
 • Work on a small, focused cross functional team in the areas of project management and Engineering to grow new business.
 • Evaluates competitive information, offerings and customer perspectives.
 • Create and maintain relationship with customers and partners.
 • Pre and post-sales customer management.
 • Supports a sales strategy to increase market share.
 • Other assigned tasks from head of sales.

QUALIFICATION:

 • Bachelor's degree in engineering or computer science or equivalent experience from which comparable knowledge and job skills can be obtained.
 • At least 1-year experience in this field.
 • Passionate and proud to be part of technology and product design company own by Thai people who work as global culture and system.
 • Interest in Internet-of-things and technology in general
 • Based in Bangkok with some customer visit in Thailand is required.
 • Excellent presentation, good communication and negotiation skills.
 • Ablily to work independently and as a team.
 • Friendly and enthusiastic personality.
 • Fluent in English. Other languages are an asset and will be put on good use.

 

(Product design engineer)

RESPONSIBILITIES:

 • Drawing, prototyping, analyzing for launching new product
 • Be given ownership over the mechanical design of specific parts or modules within the product and will be responsible for the analysis, assembly, and reliability of these parts.
 • Intregating mechanical parts with electronics devices to be given IoT products.
 • Provide guidance on design revisions to support ease of manufacturing
 • Optimize design for cost and manufacturability

QUALIFICATION:

 • Male/Female not over 30 years old.
 • Bachelor's Degree in Electronics or Mechatronics engineering
 • 0-2 years-experience
 • Wide knowledge of basic engineering materials and manufacturing processes
 • Creative problem solving, with experience in failure analysis, root cause investigation, and DOE creation
 • Must be hands on with a good mechanical intuition
 • Have experience to use Solidwork or Autodesk fusion 360
 • Computer literacy (365Office, Google Suite, and Internet)
 • Good commitment, Cooperative and energetic
 • Able to work under pressure and various job assignment from management

 

(Accounting & BOI)

RESPONSIBILITIES:

Accounting

 • Daily enter key data of financial transactions in database.
 • Responsible calculate VAT/land using tax/property tax /stamp tax/other withholding tax.
 • Review the accuracy of the payment documents, the calculation and approval, as well as verify the accuracy with the rules and regulations related to the company.
 • Record of accounting entry for purchasing.
 • Make a credit note for supervisors to review and approve.
 • Prepare report of accrued payable at the end of month to the supervisor.
 • Prepare a monthly report of the account payable analysis to the supervisor.
 • Ensure compliance with relevant laws and regulations and integrity of financial data.
 • Prepare domestic sales invoice and record of accounting entry.
 • Record of accounting entry about repayment from receivable.
 • Prepare a monthly report of the account receivable analysis.
 • Receive and record assets into fixed asset register.
 • Participates in Fixed Asset Counting according to the company policy.
 • Store data for expenses divided by the project in the monthly budgeting period.
 • Monitor and support taxation requirements.
 • Coordinate with internal and external agencies.
 • Support and work with other relevant agencies.
 • Calculates the depreciation in each fixed asset and the profit and loss on disposal of fixed assets.
 • Prepare summary report of monthly expenses such as water bills, electricity bills, telephone bills or fuel bills.
 • Work in team for the monthly and yearly closing/ quarterly and annual audit.

BOI

 • Coordinating and Processing to all application and document of BOI and Customs under shipping control and forwarders.
 • Collaborating with consultant to maximize the privilege to fit-in the company business.
 • Receiving report scraps and return to export, landfill, Sales Domestic with adjust maximum stock.

QUALIFICATION:

 • Female not over 30 years old.
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-year experience
 • Can use Microsoft Office
 • Good interpersonal and communication skills and processing strong initiative
 • Good commitment, Cooperative and energetic
 • Understanding of finance and accounting theory, if have experience with BOI taxation is preferred

 

(Procurement & Logistic) 

RESPONSIBILITIES:

Procurement

 • Sourcing information of requisition/purchased items in localize and domestic (Related with Industrial, Automotive, Electronic parts)
 • Manage supplier's performance to achieve required quality and on-time delivery
 • Coordinate about negotiating with suppliers and handle assessment, Request for quotation from supplier and evaluation supplier performance
 • Implement and manage cost savings ideas and develop and maintain professional relationships with all supplier and prepare purchasing report to supervisor
 • Make confident and minimize risk for entering contract agreement including preparation of draft contract, general term and purchasing agreement with suppliers.
 • Monitor all purchase requisition to determine correctness and request for proposals and quotations, negotiations price for maximum benefit
 • Analyst price comparison, reasonable price adjustment, vendor selection and risk.
 • Negotiate conflicting issues across business segments, areas, functions and external counterparts.
 • Entry procurement records such as those relating to items or services purchased, cost, delivery, product quality or performance
 • Management all supplier contracts, agreement and assist to administer best pricing strategies for all purchase and control supplier evaluation and recruiting qualified vendors

Logistic

 • Coordinate with oversea for shipment arrangement for both import and export.
 • Process transportation to be proper in term of cost and in-time delivery
 • Coordinate with oversea for shipment arrangement for both import and export.
 • Verifying shipping documents. HS code and import & export permitted document.
 • Coordinate with shipping for customs clearance process and warehouse for loading export cargo and unloading import cargo.
 • Follow up import & export shipment.
 • Prepare product cost sheet and control the suppliers to process billing on-time.
 • Process claim with insurance company and other parties.

QUALIFICATION:

 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Possess strong data and analytical skills
 • Proactive and thorough personality
 • Proficiency in MS Office
 • Good skill in communication, strong negotiation and report preparation.
 • Good in English language skill and can be work well under pressure job
 • Good in Chinese Mandarin skill is a plus.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Toneer Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที