งาน วิศวกรรม ใน กรุงเทพ 880 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133945
System Engineer

Qualification:

 • Qualified candidates must have a minimum of 5 years' experience working in a role or 3 years of experience of working in Managed Services
 • Experience in Windows Server 2012
 • Experience in SQL Server 2012+ Administration
 • Ability to troubleshoot issues during critical situations
 • Ability to write scripts to automate tasks is a plus
 • Ability to create system infrastructure design and operation document

Special skill:  

 • Experience with Linux technology: CentOS and RedHat (RHEL) administration
 • Knowledge of configuration management tools: chef

Tri Petch IT Solutions Co., Ltd.

16th Flr., Tri Petch Isuzu Sales Bldg., 1088 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

For more information please call us at 02-966-2260 ext 6844 or 6025 

Website : www.tripetch-it.co.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Tri Petch IT Solutions Co., Ltd.
We started out as an IT unit of Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Subsidiary company within Mitsubishi Corporation-Japan) In 1990 MC Software Co., Ltd. was established as a subsidiary company under Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. with the main purpose of providing total IT services for the companies. We have grown from a company of 15 employees with the sales volume of US$200K, to a company now employing 144 employees and grossing US$ 300 million. From now we are 25th years anniversary in the Thai market, we have helped number of our clients created innovative business models by using IT. With this readiness, in December 2013, we changed our company name to Tri Petch IT Solutions Co., Ltd . Our objective is to expand our business and extend-our business with IT expertise to the customers not only within the group but also general company as well. Working Tri Petch IT Solutions Co., Ltd – Style Working with Tri Petch IT Solutions Co., Ltd   Tri Petch IT Solutions Co., Ltd is a leading SI company, and we are proud to be part of successful in IT business. Tri Petch IT Solutions Co., Ltd is working in team and sharing new experience in training. We are working hard and looking for a bright future. Good team player is a key achieve to the company goal. Benefit   Bonus Health Insurance Provident fund 7.5% Life insurance Loan (computer and car) Gym Certificate rewards Contribution Company trip Staff Activities Due to the business expansion, we are looking for well qualified and motivated individual to join these challenging positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที