งาน โฆษณา สื่อ ใน กรุงเทพ 227 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217986
Translator (English / Japanese / Korea / Chinese)/นักแปล (ภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่น / เกาหลี / จีน)

Translation Should Not Be Only Translating Texts, But Also Something Intangible And Bigger.

LocalLight Helps Our Clients Translate Global Contents Into Local Success.

 

Wondering If This Could Be Real?

Find And Feel It Yourself.

 

OUR RIGHT CANDIDATE IS SOMEONE, WHO IS…

 

SPECIALIZED 

 • At least 1 year of expereince in English translation
 • Japanese translator must have JPLT: N1 or N2
 • Experience in the translation/localization or related service industries
 • Able to translate various kinds of contents including IT, Marketing, Engineering, Legal, etc.

GOOD AGE

     Already seen the world for 23-35 years

IN-THAI, IN-TREND

     Proud in Thai, dare in English and cool in computer/technology

WELL-EDUCATED

     Bachelor’s/Master’s Degree in linguistics

 

lol UNIQUE BENEFITS

 • Good work-life balance with working in our modern “Virtual Office”; the professional and systematic working environment where you have flexible working places of your choice
 • Competitive income package
 • Great career path in fast-growing STARTUP company

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ

LocalLight
LOL From Land Of Smile LocalLight is the unique localization company rooted in Thailand, a country recognized as "Land of Smiles".Established by the management team of professional linguists, we have been proudly offering our clients globally with unique satisfaction. With accumulated experience of more than 20 years as well as extensive skill set of linguistic, technical and management, we have successfully become a strong player in this industry. We do the business in the way we trust: Mutual Success. Our Approach.  We proudly give our company a nickname of "LOL", known very well as "Laugh Out Loud". We just want to make everyone happy from our win-win solutions. Collaborating with the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, LocalLight is committed to the missions of localization industry enhancement, Thai language advancement and human&career development. With all of these concepts in mind, people are everything to us. Believe in the same? Join and grow with us. See why at www.local-light.com

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที