งาน การตลาด PR ใน กรุงเทพ 1,576 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 กันยายน 2562
รหัสงาน: BK-133893
Strategic Marketing Analyst/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดเชิงกลยุทธ์

Job Description:

 • Collect data from systems and prepare a monthly report on campaign performance results.
 • Summarize monthly marketing.
 • Gather competitor campaigns and prepare monthly reports.
 • Prepare monthly penetration reports.
 • Study competitor movement, campaigns, and activities to propose new campaign ideas. 
 • Handle assigned tasks in  project development.
 • Coordinate among departments to achieve objectives and goals.
 • Support of system documentation.
 • Support general administration tasks in Marketing Department.

Job Requirements:

 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administration, Marketing, Finance & Accounting, Statistics or Related fields.
 • At least 2 years of work experience in Marketing,  Research.
 • Good command of English (Both Speaking and Written English)
 • Basic financial calculation skills is an advantage.
 • Familiar with Microsoft Office programs, e.g., Word, Excel, and PowerPoint
 • Excellent interpersonal skills and good analytical skills

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Min Sen Machinery Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที