งาน ธนาคาร การเงิน ใน กรุงเทพ 1,504 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-164847
CX Design Manager(JR-0045807)

 

 • Oversee and optimize all credit card customer interactions on SCB connect to improve and create better customer experiences
 • Design the seamless flow for the new initiative features and revamp the current flow for the better experience if any
 • Continually understand, define and then refine the customer base life cycle as well as find out the problem-solving solution to close the gap and improve customer pain point
 • Execute engagement campaign to increase awareness and usage on SCB Connect
 • Prepare and review all communication materials (both offline and online channels) that related to credit card customer on SCB Connect including content refining on each single touchpoint
 • Work closely with team, other squads and other BUs to keep service update and improve credit card customer journey in the whole life cycle.

Qualifications:

 • Bachelor or Master’s Degree in Innovation,Business Administration,Marketing or related fields.
 • At least 5 years working experiences in customer experience managment or marketing fields
 • Be customer centric and service mindset
 • Fast learning and adaptability
 • Highly logical thinking and believe in using data to inform your decisions
 • Good team player and interpersonal skills

For more information Tel. 02-795-7344

 


รายละเอียดงาน:

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
https://www.scb.co.th/

"Let's start a brighter career future together" Siam Commercial Bank (SCB) provides universal financial solutions to all customer segments with the best in benefits and full social responsibility. We are looking for responsible, enthusiastic, high caliber people with potential to join our team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที