งาน ตัวแทนประกันภัย ใน กรุงเทพ 22 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217643
Assistant Vice President - Agency Project Manager (Tactical)

Job Summary:

Welcome to “Allianz Home for Those Who Dare” the place with international, openness, flexibility environment. Work location is BTS Chitlom

Key Responsibilities:

To initiate and manage tactical projects to drive ANP and NBV of Agency including Unit-linked product innovation e.g. Private fund license, UDR and other Digital sales tool project

 • Responsible to develop UL business covering all factors e.g. Sales tools, Fund tools, Product development e.g. New UL and UDR
  • Being a key person from Agency to ensure development process and match with customer preference
  • Conduct market research / feedback from field for best customer journey and sales touchpoints
  • Involving Compliance and Legal for Regulatory alignment and good governance, e.g. eKYC, Data privacy disclaimer and Vulnerable customers
  • Responsible to develop Fund introduction process, including private fund license application for business opportunity, implementation of AGI fund or other fund
  • Responsible to develop after-sales process of UL business both operational process and digital tools e.g. My Allianz - UL performance, POS and call center process for customer inquiries
 • Responsible to develop training roadmap for IC license to ensure knowledge of UL product and fund management for quality business
  • Communication plan and content (Online and Offline)
  • Fund management for Unit-linked
  • Regularly Update fund performance as information for IC license
 • Responsible as COE Project manager (Center of Excellence) – Sales Support Regional project to develop digital tools to support Agency e.g.  Digital On-boarding, Dashboard on mobile by coordination with Oes and ensure successful implementation

 Required qualifications

 • Bachelor degree in any field
 • Min. 5 years’ experience for working as sales strategy with international company such as life insurance
 • Certified IC license or any financial certified
 • Good business English communication
 • Familiar with UL insurance product project management, digital product, sales campaign and upselling.

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 1st Zone B, 2nd Zone B (Mezzanine)

5th Zone B2, 6th, 14th, 17th Floor,  Ploenchit Road,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
https://careers.allianz.com/en_EN.html
Dare TO. We're With You   Allianz Ayudhya Assurance Pcl. Allianz Ayudhya was first established in the Kingdom of Thailand in 1951 and has now grown to become one of Thailand's leading life insurance companies with the Allianz Group as its principal shareholder. Firmly committed to provide security to every Thai family we promise to provide excellent products and services to our customers through all of life's most important moment. All the above means Allianz Ayudhya is a life insurance that offers security, strength and reliability; while our sixty plus years of business has given us unparalleled skills and experience in response and understanding the needs of our Thai customers. Allianz Ayudhya will provide securities and protect all Thai families. Since the early 1950s Allianz Ayudhya has been following the mission   For more job vacancies, Please visit our website : https://www.azay.co.th/th/contact-us/career/ 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที