งาน การผลิต ใน กรุงเทพ 139 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
25 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-216745
Assistant Production Planning Manager

Connexus Global are currently seeking an Assistance Production Planning Manager for a multinational company for chemical manufacturing

The successful applicant should be confident in fulfilling the following:

Responsibilities: 

 • Determine/forecast manpower, equipment and raw materials needed to cover production demand

 • Assign workers and other staff to particular production operations

 • Reviews and analysis customer forecast & demand loading

 • Monitor jobs to ensure they will finish on time and within budget

 • Obtain output information (number of finished products, percentage of defectives etc.)

 • Prepare and submit status and performance reports

 • Collaborate with quality control, warehouse and other staff

 • Plan operations to ensure maximum performance and minimum delay

Qualifications:  

 • Thai nationality.
 • 5 years experiencebackground in production planning for Chemical Process/ Automotive parts/ OEM manufacturer 
 • Good attitude and energy
 • Good communication in English 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Connexus Global Recruitment Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที