งาน ขนส่ง ใน กรุงเทพ 419 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148316
Process Compliance Manager
The role

This role is for our LAZADA EXPRESS business unit. We build the infrastructure to enable e-commerce growth and work with external logistics partners to revolutionize the B2C logistics industry across our six countries. With extensive investment in systems, facilities and our people, Lazada Express (LEX) is positioned to become a major component in the SE Asia logistics landscape.

Reporting to the Regional Process Compliance VP, you will be responsible for the following:
 • Conduct periodic internal reviews or audits to ensure that process and Standard Operating Procedures (SOPs) are followed.
 • Keep abreast of internal Standards and business directions.
 • Maintain documentation of process compliance activities, such as procedure, processes and recommendation using sound business judgement.
 • Collaborate with human resources department to ensure the implementation of consistent disciplinary action in cases of compliance violations.
 • Regularly report on the state of the company’s compliance effectiveness, identifying areas of risk, recommend solutions, and obtain guidance and support to implement improvement.
 • Work with operations teams to ensure adequate check in place and monitoring in all required areas.
 • Identify process gaps and recommend corrective actions for operational efficiency.
 • Conduct relevant process training to Sort and Retail Hub managers.
 • Ensure closure to all Corrective and Preventive Action (CAPA) raised.
 • Ensure past audit recommendations are implemented in current audit process.
 • Support any after-hours activities as required.
 • Enjoy working as a team member as well as independently.
Qualifications & Skills
 • Bachelor’s Degree preferably with an Engineering background or any relevant disciplines.
 • Proven experience in process compliance.
 • Good organizational skills and ability to prioritize competing tasks within defined timelines.
 • Able to travel locally and overseas when required.
 • Proficiency with Microsoft Office particularly in Excel, PowerPoint and Word.
 • Ability to develop and maintain a partnership and communicate effectively, both in writing and verbally with different reporting matrix.
Preferred Skills
 • Ability to assess and interpret risks to understand its implications on the organization.
 • Possess the state of mind and appearance whereby integrity, objectivity or professional skepticism are not compromised.
 • Able to resolve ethical conflicts in compliance with the relevant principles and processes.
 • “Strong English proficiency both writing and speaking"

Able to work at Suksawas 84 (Sortation) and travel to retails hubs.

Has this role caught your interest? Apply now!!

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Lazada Express Co., Ltd (Thailand)
Lazada Group is pioneering e-Commerce across Southeast Asia. Launched in 2012, Lazada has grown rapidly to include over 3,500 full-time employees in the region, with operations in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, and a sourcing center in Hong Kong that drives cross-border marketplace activities. Lazada has earned the trust and financial backing of key investors Tesco, Temasek, J.P. Morgan, Verlinvest, Investment AB Kinnevik and Rocket Internet. Revolutionizing the way we shop, and perform online transactions across the region, Lazada has an online footprint of approximately 4 million daily visits to its websites, and the largest Facebook following in Southeast Asia with over 10 million fans. Given our tremendous growth, we are searching for dynamic, entrepreneurial, broad-minded individuals to be part of our rapidly expanding team! Join our diverse and motivated team to hone in on your creativity as well as implement new initiatives within a nurturing, equal opportunity environment!   Lazada Express     Everything written about eCommerce opportunity in Southeast Asia is overwhelmingly positive - a population of 600 million plus consumers, growing internet connectivity, broad penetration of smart phones, a young and tech savvy population and expanding GDP and purchasing power. The region’s rate of eCommerce share of total retail at around 1 percent shows enormous opportunity in comparison to 14-17% in the west and China.   Despite these extraordinary possibilities, the logistics environment in SE Asia remains a huge challenge.   Our mission is to address these challenges, delight customers and win them over to eCommerce. We are building an innovative, highly visible, low cost logistics network. Our operating model is based on an ecosystem of logistics partners stitched together with state of the art technology and our modular infrastructure.     We are the Logistics arm of the Lazada Group and is structured operating Business Units of "Express" own B2C last mile delivery capabilities from pick-up to sort to delivery.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที