งาน นักออกแบบ UI อาวุโส ใน กรุงเทพ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 พฤษภาคม 2564
รหัสงาน: BK-257881
Senior & Lead UX/UI Designers
Looking for an awesome new job with awesome people that gives you awesome experience? We’re looking for an eager Senior and Lead UX/UI Designers with a strong understanding of mobile applications and websites to join our lively international team in Bangkok.
As part of an experienced agency design team you will work on multiple projects, delivering UX/UI designs to drive business results in a range of different industries for high profile clients. You will be working alongside a team of senior designers and software engineers from over 20+ different countries.
This sounds like a mighty cool job huh? Check the requirements below and get in touch, we’d love to meet you!
Responsibilities:
🚀 Collect research and define functional requirements for multiple project types
🚀 Conduct a range of end to end UX methods such as user research, information architecture, wireframes, prototypes and testing
🚀 Collaborate with developers to verify feasibility of design decisions.
🚀 Attend and run workshops and feedback sessions internally and with clients
🚀 Manage projects and delegate tasks to team members (depending on experience)
🚀 Follow and help improve internal design processes and methods
🚀 Help mentor team members and take part in peer reviews
🚀 Be proactive with internal and client project communications
Must have:
🏆 Ability to communicate fluently in English, Spoken and written
🏆 A portfolio of project case studies that demonstrates UX design methods and processes
🏆 Experience creating UX documentation, wireframes and prototypes for website and mobile applications
🏆 Experience using Figma, Sketch, Adobe suite and other design tools
🏆 Experience creating prototypes in tools such as Figma and Invision
🏆 A strong understanding of native mobile application and web interface patterns and guidelines
🏆 Ability to iterate design quickly and work in a fast-paced environment
🏆 Exceptional interpersonal, collaborative, and creative problem-solving skills
🏆 Knowledge of the tech and design industry
🏆 A drive to keep up to date with the latest industry trends
Qualifications:
⭐️ 4+ years experience in a similar UX design role
⭐️ Experience in a digital Agency, and client-facing roles is a big plus.
⭐️ Strong communication skills (written and verbal) to ensure solid understanding of client’s requirements and collaboration with developers and other project stakeholders.
Benefits:
✨ 10(15) days annual paid vacation
✨ Flexible working hours
✨ Health insurance
✨ Life insurance
✨ Free Lunch every Thursday
✨ Provident Fund
✨ Grade A Office in the heart of Bangkok, directly connect with MRT Queen Sirikit Station
✨ International work environment with over 20+ different nationalities in the team
✨ Working with a wide and interesting portfolio of clients in SEA and globally
✨ Help with the international relocation, VISA and work permit process from start to finish
✨ Opportunity to visit events and conferences
✨ Standard perks such as free drinks and snacks in the office, team activities, trips and great parties
To learn more about Seven Peaks Software and our active requirements, please apply or contact us directly for more information.
❗️Contact us❗️
☑️Please refer to our website for further information https://www.sevenpeakssoftware.com/

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  4 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

7 Peaks Software Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที