งาน ออกแบบมัลติมีเดีย ใน กรุงเทพ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 มิถุนายน 2564
รหัสงาน: BK-257907
Creative Designer

Job Requirements:

 • Possess at least a Diploma or higher in Art, Design, Creative Multimedia, or equivalent.

 • 2 to 3 years of working experience in a relevant field.

 • Possession of creative flair, versatility, conceptual, visual ability, and originality.

 • Proficient in graphic design skills with a strong portfolio.

 • Able to interact, communicate, and present ideas.

 • Able to communicate in Thai and English.

 • Produce quality work within timelines and time management skills as required.

 • Experienced in Ai, Ps, Lightroom software.

Job Responsibilities:

 • Think creatively and innovatively to develop new design concepts, graphics, and layouts.

 • Work closely with the management to develop new marketing ideas and concepts.

 • Work closely with the marketing team to understand the company brand and marketing initiative.

 • Design supporting materials (poster, bunting, banner, product packaging, product labels, brochures, etc.) for the company.

 • Prepare artwork and media for final approval and distribution.

 • Build and execute social media strategy through competitive research, platform determination, benchmarking, and audience identification.

 • Retouch photography for social media content.

 • Assist in planning and executing all marketing activities through social media presence on all relevant platforms.

 • Practice continuous improvement by capturing and analyzing the appropriate social data, insights, and best practices, and then acting on the information.

 • Understand and develop TRAPO Thailand's brand image and positioning.

 • Ensure all brand communication is consistent across all platforms with regard to current and yearly marketing campaign objectives.

 • Ensure all copywriting and media assets are of the highest standards and follow the branding guidelines.

 • Delegate and proof all creative work performed by internal staff and external vendors.

 • Experience in video production and photography.

 • Responsible for simple translation and voice-over.

 • Any other responsibilities assigned from immediate superior and the Company from time to time.

Benefits:

 

 • Easy, Fun, and Young culture.

 • Good career opportunity.

 • Flat organization structure.

 • Casual working attire

 • Job Types: Full-time, Part-time, Contract, Permanent


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานนอกเวลา, งานสัญญาจ้าง, งานอิสระ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ

TRAPO Thailand Co. Ltd
https://www.trapo.asia/

TRAPO envisions becoming a leading car accessories provider in Asia by giving its customers a safe, hygienic and comfortable driving experience through innovative and reasonably-priced products. 

Here at TRAPO, we also strive to nurture young talents by providing them a platform for their creative ideas. Fun, young and energetic is what defines us.