กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กันยายน 2562
รหัสงาน: NB-5392
Senior 3D Artist

Responsibilities: JOB DESCRIPTION

 • Create realistic & stylized 3D models and textures including architecture, organic objects and props in accordance with the artistic direction, production deadlines and technical specifications.
 • Sculpt/model UV & texture and integrate both high & low polygon meshes in a PBR pipeline.
 • Verify the quality of objects in the game, and make improvements where necessary to fit technical constraints and artistic direction
 • Mentor and train other 3D artists.

 

Education and Experiences

 • Bachelor's degree in graphic design, 3D, video game development or equivalent training.
 • 3 years experiences in game industry 3D packages with Maya or 3DMax & ZBrush.

 

Knowledge and skill & Training requirement

 • Expert knowledge of 3DSMax or Maya, zBrush and Substance Painter.
 • Expert knowledge of Photoshop.
 • Excellent knowledge of real-time modeling techniques (shaders, PBR, normal, displacement etc.)
 • Strong high- & low-resolution modeling and texturing skills.
 • Familiarity with game development cycle.
 • Good understanding of architecture.
 • Strong modelling, UVing and texturing skills required.
 • Working knowledge of normal mapping and the different methods of creating them is preferred.
 • Knowledge of Python, MEL, MAX Script an asset.
 • Ability to work on different artistic styles.
 • Willingness to observe, absorb and modify own work based on many avenues of artistic criticism.
 • Passion for videogames and extensive knowledge of different game genres across all platforms.
 • Understanding of code versioning (Git, SVN) and its tools is a plus.
 • Experience in PM Tool such as JIRA, Redmine is a plus.
 • Ability to work independently or with a group.
 • Be a team-player and receive constructive feedback on multiple projects simultaneously.

 

*Note: Strong portfolio showing 3D art skills and demonstrating a high level of artistic creativity.


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  เมือง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

ELECTRONICS EXTREME LIMITED
Electronics Extreme Ltd. is an online entertainment service provider founded in 2014 with the goal of becoming a leading gaming provider with a team of experienced gaming entrepreneurs and gamers who understand the needs of fellow gamers. We aim to implement our policy of selecting and launching quality games and creating a community of gamers, internet cafe operators and partners in businesses associated with the gaming industry such as resellers of prepaid cards, media in the gaming industry, internet data center, and internet service provider (ISP).

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที