งาน อาจารย์ ใน กรุงเทพ 19 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-145645
FULL-TIME INSTRUCTOR/อาจารย์ประจำ
The College of Management, Mahidol University (CMMU), invites applications for tenure-track position (full-time instructor). Applicants should possess Ph.D. from recognized universities with accredited doctoral programs and have established research records or works in progress. Applicants must also show evidence of teaching excellence and competence, at the graduate level. As a faculty member, you will be expected to perform the tasks listed below;
 • Develop a consistent line of research and publish in high-quality journals
 • Deliver top-quality education at post-graduate level
 • Develop new courses as required
 • Supervise master theses and independent studies/thematic papers
 • Assist in the recruitment and selection of students
 • Participate in the College’s general activities
We are looking for experienced candidates with the following profile;
 • Ph.D. in business administration or related area
  • Field Organization Behavior, Human Resources Management or Business Management would be advantage
 • Assistant/Associate Professors would be an advantage
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities
 • Fluency in English language
 • Having business experiences would be an advantage
 • Age not over 60 years

 

Contact

College of Management, Mahidol University

69 Viphavadee Rd., Samsennai, Phayatai, Bangkok 10400

Tel : 0-2206-2000  Ext.5102  Fax : 0-2206-2090, 0-2206-2095 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

College of Management Mahidol University
URGENTLY REQUIRED !!!    The College of Management was established by Mahidol University in 1997 as an innovation venture in higher education. We operates as a self-funding unit within Mahidol University and is designed to respond to the rapidly changing context of higher education. Its founders have sought to create a model of graduate management education in Thailand that meets international standards of excellence while focused on the needs of Thai society.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที