งาน ครูสอนพิเศษ ใน กรุงเทพ 22 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-192541
Master Teacher (Social Studies, Thai, Physics, Chemistry)/ครูประจำวิชา (สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ฟิสิกส์, เคมี)

Responsibilities

รับผิดชอบการสร้างสื่อการเรียนการสอน (วิดีโอสอน / สรุปบทเรียน / คำถามทดสอบ / แบบฝึกหัด / ข้อสอบจำลอง) สำหรับนักเรียน (ระดับ ป.1 ถึง ม.6 - เน้น ม.ปลาย) โดยแบ่งครูเป็นทีมตามวิชาที่รับผิดชอบ (คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน / ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์ / สังคมศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 • วิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานของวิชา เพื่อย่อยหลักสูตรและแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ
 • วางแผนแผนการเรียนการสอนที่จำเป็น สำหรับแต่ละหัวข้อ
 • เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอการสอน
 • นำเสนอและเป็นผู้แสดงในวิดีโอการสอน ตามสคริปต์เนื้อหาการสอนและคำแนะนำของทีมผู้ผลิต
 • เขียนสรุปบทเรียนเป็น Study Notes ที่เข้าใจง่ายสำหรับนักเรียน
 • เขียนคำถามทดสอบ แบบฝึกหัด และ ข้อสอบจำลอง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
 • ตรวจสอบคุณภาพของทุกสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร และครอบคลุมหลักสูตร
 • ทำงานร่วมกับครูท่านอื่น เพื่อวางแผนและดำเนินการร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคการสอน

ป.ล. ครูแต่ละท่านอาจไม่จำเป็นต้องทำทุกหน้าที่ที่เขียนไว้ด้านบน (ในแต่ละทีม ครูที่วิเคราะห์และวางแผนหลักสูตร ครูที่เขียนสคริปต์และนำเสนอ และ ครูที่เขียนแบบฝึกหัด/ข้อสอบจำลอง อาจเป็นคนละคนกัน ตามความถนัดของครูแต่ละท่าน)

Requirements

 • ขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาสอน (คณิตศาสตร์ / ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์ / สังคม / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป ในการสอน และ/หรือ ออกแบบหลักสูตร สำหรับ โรงเรียน สถาบันกวดวิชา และ/หรือ นักเรียนส่วนตัว
 • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาของหลักสูตรในวิชาที่รับผิดชอบ
 • ความเข้าใจในกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่รับผิดชอบ
 • ทักษะการนำเสนอและอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ทั้งการเขียนและการพูด
 • ทักษะการออกแบบกระบวนการการสอนและแนวปฏิบัติที่ดี
 • (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยที่สูง ในวิชาที่รับผิดชอบ ในระดับปริญญา และ/หรือ มัธยมศึกษา
 • (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เครือข่ายที่กว้างขวางในภาคการศึกษากับครูทั้งในและนอกโรงเรียน
 • (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ความคุ้นเคยกับการศึกษาแบบดิจิทัล และ/หรือ ประสบการณ์การสอนในรูปแบบดิจิทัล

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

(Confidential) Education Technology Company
We are one of the largest  Education Technology (EdTech) start-ups in Southeast Asia! Our aim is to make sure every child can access high-quality education through  technology. Our mobile application contains all types of education-related content (learning videos, study notes, quizzes, practice exams) that are tailored to the the national curriculum and the varying needs of every child. We are currently operating in 3 Southeast Asian countries, with over 15 million users and over 300,000 teachers in our system. We now plan to expand our operations and are looking for a local team to help build up our organisation, and produce education-related content and services that can transform the lives of over 10 million students in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที