งาน บริหารอสังหาริมทรัพย์ ใน กรุงเทพ 128 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-192769
Head of Property Management & Leasing (Retail business)

Responsibilities :
• Generate maximum yield business for existing and new projects in accordance to Leasing Annual Plan with sales objectives.

• Assist leasing team with appropriate merchandising mix tenants / brand accordingly in term of reviewing or re-positioning the brands.

• Work closely with Property Management to maximize space utilization to increase financial objectives.

• Prepare detailed sales / action plans for existing projects to achieve specified result, budget, and target.

• Manage leasing subordinates for ensuring teamwork and active in organization activities.

• Disseminate leasing statistics, information, pricing leads and potential tenants marketing in relation to unit space available for lease and progress towards achieving objectives.

• Handle and organize site inspection for tenants and host familiarization visits for new project and renovation project.

• Assess market situation for each project and know their strength and weakness, their merchandising mix segments, and new brands potential. 

Qualifications :
• Male / Female age above 35-45 years old.

• Bachelor Degree or higher in Business Administration, Marketing, or related fields.

• Experience in Shopping Center Space Management, Sales Management, Retail Business, or knowledge of Retail Management is preferable.

• Experience in Land and Property Development / or New Project Construction is a plus.

• Proven abilities in negotiation, self-motivated and problem solving with good interpersonal skills.

• Self-directed, motivated, and strong team player. Strong leadership, organizational, and strong analytical skills.

• Excellent time management skills with the ability to multi-tasks and handle multiple deadlines.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Central Group (Corporate Unit)
The Central Group consists of a variety of diverse investment in various corporations, each of which has become the leader in the retail, property development , hospitality , food and beverage industries. These complementary businesses continue to strengthen our position in the marketplace both domestically and internationally. In 2014, Central Group revealed the organizational restructuring to streamline. 9 new business groups such as Central Department Store Group (CDG), Central Food Retail Group (CFG), Central Hardlines Group (CHG), Central Online (COL), Central Pattana Group (CPN),Central Marketing Group (CMG), Central Hotels and Resorts Group (CHR), Central Restaurants Group (CRG) and Central Group (VIETNAM) to spearhead the conglomerate at global level , focusing on sustainable growth with strategy of excellence in "Branding","People","Synergy" and consolidating the strength of Central Group "to be Number One" under the concept of "One Group".

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที