Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

15 May 2019
Job ID: NKP-865
Purchasing Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงงาน (ประจำโรงงานนครปฐม)

ขอบเขตความรับผิดชอบ :

 • จัดซื้อ supply งานโครงการ
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสมในการพิจารณาโครงการ
 • ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ
 • จัดเตรียม และ Update ข้อมูลราคาของวัสดุ และข้อมูลผู้ขายเป็นระยะเพื่อพร้อมใช้งาน
 • เจรจาต่อรองราคาและปริมาณการสั่งซื้อให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำการเปิดใบสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้ากับบริษัทคู่ค้า
 • ดูแลการจัดซื้อทางด้าน Spare part / Raw Material จากต่างประเทศ
 • ติดตามการส่งมอบให้เป็นตามกำหนด
 • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขาย รายต่างๆ
 • ประเมินผลผู้ขายรายปัจจุบันเพื่อ Update Data และจัดทำหลักเกณฑ์การเลือกผู้ขายรายใหม่
 • จัดทำรายงานสินค้าที่สั่งประจำเดือน

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 26 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อโครงการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft office , SAP
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดนครปฐม

ติดต่อ:

 แผนกบุคคล

         บมจ. นำมันพืชไทย 

81/7  หมู่ 1 ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120

         โทร 034- 299340 – 1


Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Travel allowance

Thai Vegetable Oil Public Company Limited
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533ด้วยการขยายตัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกำลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศโดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล และระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมการจัดการปัจจัยเสี่ยงในทุกด้านทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการบุคลากรเข้าร่วมงาน

Is this your company? Claim it now!