12 June 2019
Job ID: NKP-943
Production Pharmacist

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต 
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตจะพิจารณาเป็พิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • กำกับดูแลกระบวนการผลิต
  • ควบคุม ดูแล เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต
  • รับรองวิธีการปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายงานการผลิต และ บันทึกคุณภาพ

Job Details:

Aeonmed Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!