12 June 2019
Job ID: NKP-940
Foreman/โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน

3.ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

4.ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระบดับ ปวส.-ปริญญาตรี (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง)

3.สามาาถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นได้ดี

4.มีความขยัน อดทนและความรับผิดชอบสูง


Job Details:

Benefits:
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Gratuity
  • Transportation allowance
  • Travel allowance
  • Medical insurance

JAKKRAWANBURIRAM CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!