Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 January 2020
Job ID: KK-617
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง  
 • ปริญญาตรี-โทสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายใน กทม. - ภูมิภาค 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Modern trade,ประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (พรม) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ

 • มีทักษะการเจรจาสื่อสาร ส่งเสริมสนับสนุนงานและสร้างทีมงานขาย
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง เดินทางออกพื้นที่และต่างจังหวัดได้สะดวก
 • ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีนได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   

ลักษณะการทำงาน

 • ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายระยะสั้น และระยะยาว
 • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. ,ภูมิภาค,กลุ่มลูกค้าโครงการและ Direct Sale
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการขายและการตลาด
 • ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด,เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเพีย,อำเภอบ้านไผ่,จังหวัดขอนแก่น 40110

วิธีการสมัคร:

 • สมัครงานที่ JobCute
 • สมัครผ่าน "Apply Now"

การติดต่อเพื่อสมัครงาน:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(คุณเสาวลักษณ์ หรือคุณสันติชัย)

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิทตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์: 043-286-173 ถึง 4 ต่อ 193 มือถือ 063-814-6784  โทรสาร: 043-286-175

 

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Dental insurance

Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทฯ   ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัสประจำปี กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย) เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต ค่าล่วงเวลาการทำงาน ค่าทำงานเป็นกะ   สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน) เครื่องแบบในการทำงาน   งานเลี้ยงปีใหม่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน รถบัสรับ - ส่ง พนักงาน กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น   อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รางวัลที่บริษัทได้รับ ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports) ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP) ปี พ .ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS
Is this your company? Claim it now!