Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 January 2020
Job ID: KK-619
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Supply Chain) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะโลจิสติกส์
  • สาขา : บริหารธุรกิจ, Supply Chain, พัฒนาธุรกิจ, โลจิสติกส์, นำเข้า-ส่งออก, ธุรกิจระดับโลก, การตลาดระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาธุรกิจ และ/หรือ Supply Chain management 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **"

อื่นๆ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ในระดับ ดีมาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office, Internet ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความรู้ด้านกระบวนการนำเข้า-ส่งออก (พิธีการศุลกากร)
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การตลาด
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ"

ลักษณะการทำงาน

 • ค้นหาและคัดเลือกเพื่อขยายฐานแหล่งผู้ผลิต ผู้ขายที่มีคุณภาพในรายการสินค้าวัตถุดิบ
 • ติดต่อประสานงานผู้ส่งมอบ (Suppliers) รายใหม่และรายเดิม เพื่อให้ได้สินค้า/บริการตาม PO
 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตของบริษัท
 • รวบรวมชุดข้อมูลของสินค้า วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด,เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเพีย,อำเภอบ้านไผ่,จังหวัดขอนแก่น 40110

วิธีการสมัคร:

 • สมัครงานที่ JobCute
 • สมัครผ่าน "Apply Now"

การติดต่อเพื่อสมัครงาน:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(คุณเสาวลักษณ์ หรือคุณสันติชัย)

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิทตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์: 043-286-173 ถึง 4 ต่อ 193 มือถือ 063-814-6784  โทรสาร: 043-286-175

Apply Now

Job Details:

Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทฯ   ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัสประจำปี กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย) เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต ค่าล่วงเวลาการทำงาน ค่าทำงานเป็นกะ   สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน) เครื่องแบบในการทำงาน   งานเลี้ยงปีใหม่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน รถบัสรับ - ส่ง พนักงาน กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น   อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รางวัลที่บริษัทได้รับ ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports) ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP) ปี พ .ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS
Is this your company? Claim it now!