กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

31 มีนาคม 2563
รหัสงาน: NB-6984
ช่างพิมพ์เครื่องเฟลกโซกราฟฟิค

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไปชายไม่มีภาระด้านทหาร
 • จบการศึกษา วุฒิ ปวช.ถึง ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล การพิมพ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจบใหม่หรือมีประสบการณ์
 • มีพื้นฐานงานช่าง ละเอียด รอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
 • มีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีความรับผิดชอบ และปรับตัวให้ทำงานในช่วงที่รีบเร่งได้
 • ทำงานเป็นกะได้
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สุขภาพแข็งแรง
 • หากอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้บ้าง รวมทั้งเข้าใจคู่มือหรือใบงานภาษาอังกฤษได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของงาน

 • พิมพ์สติ๊กเกอร์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ตามมาตรฐาน
 • เป็นผู้ช่วยในการดูแลรักษาประสิทธิภาพและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 • ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียด (Resume) ไปที่ ปุ่ม Apply Now

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุทัยวรรณ โทรศัพท์  086-5330995

Website: Sinclair-intl.com

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Sinclair International Asian Manufacturing Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที