05 August 2019
Job ID: SGK-659
ผู้อำนวยการภาคใต้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดำเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่
2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดำเนินงาน
3.) วางแผนกลยุทธ์ในการขาย ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อผลักดันผลการจำหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.) ส่งเสริมการขายงานโครงการ/ เยี่ยมเยือนลูกค้าขายส่ง/ แนะนำสินค้าและวางสเปคสินค้าของบริษัทฯ
5.) บริหารสำนักงานสาขาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
6.) สรุปรายงานประจำวันเสนอสำนักงานใหญ่
7.) รับผิดชอบและรับมอบหมายงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดำเนินการ

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง อายุ 30-40ปี

-  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้า, สื่อสารหรือที่เกี่ยวข้อง/ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ(MBA)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-   มีความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ผู้จัดการสาขาหรือเคยบริหารทีมขาย/บริหารสาขา

-   มีประสบการณ์การขายสินค้าวิศวกรรม, สายสัญญาณ สินค้าด้านระบบไฟฟ้า หรือระบบควบคุม การขายโครงการข่ายใยแก้วนำแสง, ขายโครงการ หรือมีประสบการณ์ธุรกิจด้านสายสัญญาณ หรือ เน็ตเวิร์ค หรือคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-   รักการขาย มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้องการความก้าวหน้า

-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-    สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูด ภาษาอังกฤษได้ดี

-    มีพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตัวเอง

-   มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 


Job Details:

Interlink Communication Public Company Limited
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ที่อินเตอร์ลิ้งค์เป็นบริษัทแรกที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นและมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจ สายสัญญาณ ส่งผลให้ในปัจจุบัน... "อินเตอร์ลิ้งค์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"โดยครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรภายใต้คอนเซ็ป "อินเตอร์ลิ้งค์ ครบเครื่องเรื่องสายสัญญาณ"เป้าหมายธุรกิจ ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจข่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมผู้นำในโครงการ Fiber Optic และบุกเบิกธุรกิจ FTTXผู้นำงานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable: HV & Fiber Optic)บุกเบิกธุรกิจ Underground Cable, Substation และ Transmission Lineเตรียมการบุกเบิกธุรกิจ EnergySubsidiary Company INTERLINK HOLDING COMPANY LIMITEDINTERLINK TELECOM COMPANY LIMITEDINTERLINK ENERGY LIMITEDBranch สาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)สาขาหาดใหญ่ (ภาคใต้)สาขาขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Is this your company? Claim it now!