16 July 2019
Job ID: SGK-635
Technician/ช่างเทคนิค

สถานที่ทำงาน: ออฟฟิศอยู่ที่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดงาน: ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานีบริการน้ำมัน

จะต้องปฏิบัติงานตามไซต์งานที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • งานวางระบบสถานีบริการน้ำมัน
 • งานซ่อมบำรุง ทดสอบ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และ แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้และ มีใบขับขี่
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี):

 • ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัสตามผลประกอบการ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษ

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Travel allowance

BELKEN SYSTEMS CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!