Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
09 August 2019
Job ID: SGK-662
Operations Support Officer/หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน: ออฟฟิศอยู่ที่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดงาน: ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลืองานด้านปฏิบัติการและประสานงานของพนักงานภายในและนอกองค์กร ช่วยงานผู้จัดการสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย, การจัดตารางงานของพนักงานภาคสนาม, ดูแลและติดตามเอกสารการรับและจ่ายเงิน, เอกสารการเข้า/ออกงานของพนักงาน, เอกสารจัดการทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ในองค์กร.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูและและจัดการตารางงานของพนักงานภาคสนาม
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดเตรียมเอกสารการใช้ทรัพย์สินขององค์กรในภาคสนาม
 • จัดเตรียมวิเคราะห์และรายงานข้อมูลตารางงานภาคสนาม
 • จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสนาม
 • รับผิดชอบและติดตามข้อมูลที่พนักงานภาคสนามและองค์กรภายนอกสอบถาม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละสองเสาร์) ตามปฏิทินของบริษัท

 

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรงต่อเวลา ทำงานล่วงเวลาได้
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบพบปะผู้คน มีความคล่องแคล่ว ระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน เรียนรู้ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่ของตัวเอง)
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่มีคดีร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี
 • ผ่านการตรวจสุขภาพ
 • ทางเรายินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่นๆ:

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Gratuity

BELKEN SYSTEMS CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!