Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 July 2020
Job ID: SGK-966
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000.- บาท (พิจารณาตามความสามารถ)

เพศ : หญิง

วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ความต้องการ

 • ต้องการสรรหาบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน" จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ทำ

 • จัดทำเอกสารทางบัญชี (กรอกข้อมูลเป็นหลัก)
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านประสานงานเอกสารให้กับบริษัท
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานภายในสำนักงาน เช่น
  • ดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน
  • ลำดับ , จัดเรียง , ติดตาม นำเสนอ งานเอกสารภายในบริษัท
 • ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร,สินค้า
 • จัดพิมพ์เอกสารเข้า เอกสารออก ของบริษัทฯ
 • งานเอกสารอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทได้ด้วยตนเอง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี , มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน , มีความอดทน

เอกสารใช้ประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1ใบ
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (certificate) (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ประวัติส่วนตัว (RESUME)

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสแอล คูลแอร์ (สำนักงานใหญ่) 42/2 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที่ Apply Now

- โทรสอบถามโดยตรง 099-4085486 (คุณนิศาชล)

การเดินทางมายังบริษัท ตั้งอยู่ที่ 42/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จุดสังเกตคือ อยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา บริษัทจะถึงก่อนเทศบาลฯ 100 เมตร

Apply Now

Job Details:

A.S.L COOLAIR LTD., PART.
Is this your company? Claim it now!